Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

alăturați-vă PADIR ADERA Padir - Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusetarii din România este singura organizație patronală ce are ca scop principal promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale antreprenorilor care activează în industria înfrumusețării.
PADIR este singura organizație patronală cu drept exclusiv de a aviza standardele ocupaționale pentru industria înfrumusețării.
Protocol de colaborare între ANC - Autoritatea Națională pentru calificări si PADIR - Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România. VEZI PROTOCOL
Programul webinariilor:
Strategii de înfrumusețare
Rămâi conectat la tot ceea ce înseamnă legislație, antreprenoriat, proiecte, standarde, educație și dezvoltare în industria înfrumusețării.
PADIR susține campania inițiată de CONAF pentru sprijinirea școlilor din mediul rural cu produse de igiena necesare pentru repornirea școlilor. Vreau sa fiu profesionist! Facilităm accesul copiilor proveniți din medii defavorizate la formarea profesională prin promovare a acestor meserii, ajutându-i astfel să își descopere pasiunea pentru una dintre meseriile din industria înfrumusețării.

Cine suntem?

PADIR este persoană juridică română de drept privat, autonomă, fără caracter politic şi fără scop patrimonial, fondat pentru a fi puntea de legătură între antreprenori și autorități având ca scop principal promovarea și sprijinirea antreprenorilor din industria înfrumusețării prin promovarea eticii profesionale și respectarea normelor de concurență loială în activitatea și relațiile dintre membrii săi.

Obiective

Ne dorim o creștere a standardelor industriei înfrumusețării astfel încât aceasta să fie percepută la adevărata sa valoare.

Membri

Membrii PADIR sunt reprezentanți ai sectorul prestatorilor de servicii (saloanele de înfrumusețare, , remodelare corporală, SPA-uri, etc.) bronzare, producători și distribuitori de produse și echipamente destinate industriei precum și furnizori de formare profesională.

Contributia noastra

Prin intermediul unei colaborari permanente si al unui dialog constructiv cu toate institutiile si organizatiile relevante, ne propunem sa atingem si sa mentinem excelenta in serviciile oferite de membri nostri, cu accent pe calitatea serviciilor, etica si standarde inalte de profesionalism.

REPREZENTARE

PADIR promovează şi apără drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale antreprenorilor care activează în industria înfrumusețării, în relaţiile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, remodelare corporală, SPA-uri, etc.) cu sindicatele sau cu alte organizaţii non-guvernamentale care au responsabilităţi delegate sau asumate în oricare din domeniile de interes pentru membrii Patronatului, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organism din ţară şi din străinătate;

Promovare

PADIR promoveaza dezvoltarea culturii antreprenoriale, cooperarea şi colaborarea cu structuri profesionale şi patronale similare din ţară şi străinătate, concurența loială și egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul antreprenorial şi patronal.

Networking

PADIR asigura membrilor săi accesul la informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea interesului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate privind standardele de calitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă; De asemenea PADIR organizează evenimente cu scop informativ şi educativ pentru toate părțile implicate în procesul de înfrumusețare

Cum poti deveni membru PADIR

PADIR incurajează toți antreprenorii din industria înfrumusețării să se alăture și să aibă un rol activ în demersurile întreprinse de patronat, contribuind astfel la crearea unui cadru concurențial legal, planificarea strategică, identificarea problemelor cu care se confruntă industria și gasirea solutiilor. Membru al Patronatului poate fi orice persoană fizică autorizată sau juridică, română şi/sau străină care se obligă să respecte Statutul Patronatului şi care activează în domeniul înfrumusețării.

PROCEDURI

Calitatea de membru al Patronatului se dobândeşte de către persoanele care, îndeplinind condiţiile de mai sus, semnează adeziunea şi achită cotizaţia şi taxa de înscriere. Calitatea de membru al Patronatului nu poate fi transmisă. În cazul în care un membru al Patronatului suferă modificări ale situaţiei sale juridice, în sensul divizării sau fuziunii, persoana juridică/persoanele juridice nou create, vor deveni membre ale Patronatului prin simpla lor manifestare de voinţă adusă, în scris, la cunoştinţa Patronatului.

DREPTURI SI OBLIGATII MEMBRILOR

Art. 21. Membrii Patronatului au următoarele drepturi: 1. să participe la reuniunile Patronatului şi să voteze în Adunarea Generală; 2. să aleagă şi să fie aleşi, prin reprezentanţii lor, în organele de conducere ale Patronatului; 3. să beneficieze, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală, de toate informaţiile şi studiile efectuate şi/sau achiziţionate de către Patronat. Art. 22. Obligaţiile membrilor Patronatului sunt următoarele: 1. să plătească cotizaţia datorată la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul Statut ori prin hotărârea Consiliului Director; 2. să participe la adunările, întrunirile ori acţiunile organizate de Patronat; 3. să susţină interesele şi activităţile Patronatului şi să nu întreprindă nimic prin care ar putea afecta scopul sau prestigiul acestuia; 4. să suporte prejudiciile create Patronatului din culpa lor sau a reprezentanţilor lor; 5. să pună la dispoziţia experţilor numiţi sau agreaţi de Patronat toate documentele şi informaţiile stipulate în regulamentele Patronatului şi care au legatură cu realizarea scopului şi a activităţii acestuia; 6. să apeleze la medierea Preşedintelui Patronatului, atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală cu alt membru al Patronatului înainte de a apela la instanţele de judecată, la mass-media sau intervenţia altor autorităţi.

LISTA MEMBRILOR

PADIR numară în prezent membri proprietari de saloane de infrumusetare, frizerii, coafor, saloane de masaj, saloane de bronzat, intretinere corporală, SPA, producători și distribuitori de produse și echipamente destinate industriei înfrumusețării, unități de formare profesională, și alte companii implicate prin natura activității lor în această industrie. În cadrul Patronatului există un registru al membrilor în care sunt înscrise data înregistrării sau retragerii din Patronat şi tipul activităţii desfăşurate. Toţi membrii Patronatului au acces la acest registru.

ARTICOLE

PADIR in cifre

0
Membri
0 +
Proiecte
0
acte
0
ani experienta

Parteneri Media

Parerea membrilor despre noi

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
John Doe
55 Studio
Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exea commodo consequat.
Liza Smith
Sofia Eleni
Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exea commodo consequat.
Robin Anderson
Magic Salon

ŢINEŢI APROAPE!

Asigurați-vă că nu pierdeți nici o veste de la noi

ŢINEŢI APROAPE!

Asigurați-vă că nu pierdeți nici o veste de la noi